HF 50 PLU

Andrzej SP8BWR


Aktualizacja 2016-09-12


W dniu 23 czerwca 1957 na mocy uchwały Zarządu Głównego PZK utworzono Oddział Wojewódzki Polskiego Związku Krótkofalowców w Lublinie (dziś OT PZK 20), na tej podstawie na zebraniu założycielskim w dniu 27 października 1957 roku utworzono Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZK w Lublinie oraz Lubelski Klub Krótkofalowców PZK w Lublinie ze stacją klubową SP8PLU. Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Lublinie na mocy uchwały z dnia 15 maja 2007 roku ustanowił dyplom jubileuszowy pod nazwą „50 lat Oddziału Terenowego PZK w Lublinie” dla uczczenia wyżej wspomnianej rocznicy.


Niedziela, 19 sierpnia 2007, praca stacji okolicznościowej HF50PLU z Zamku lubelskiego

Niedziela, 19 sierpnia 2007, praca stacji okolicznościowej HF50PLU z Zamku lubelskiegoI na koniec 10 minutowy film. Jeśli masz jeszcze chwilę - to zobacz