SP8PLU - zatrzymane w kadrze

Andrzej SP8BWR


Aktualizacja 2016-09-12 50


Przedstawione tu fotografie zamieszczam zgodnie z kolejnością ich zdobywania. W związku z tym ten materiał ikonograficzny nie jest usystematyzowany chronologicznie i nie pretenduje do miana Kroniki Klubu SP8PLU. Proszę to tarktować jako migawkę fotograficzną, której celem jest przywołanie wspomnień związanych z minionym czasem.


Inżynierowie: Władysław Socha - SP8SZ i Antoni Marcelewicz - SP8UJ

Inżynierowie: Władysław Socha - SP8SZ i Antoni Marcelewicz - SP8UJ prowadzą Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze


Sprzęt na swoim miejscu a impreza na Placu Litewskim

Jakoś się jednak udało. Sprzęt na swoim miejscu a impreza na Placu Litewskim cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.


Przed domem Wiesia SP8TM

Przełom lat 50/60-tych. Przed domem Wiesia SP8TM "... no i jak toto dostarczyć na Plac Litewski


Kazio Wojniak SP8MG

Wczesne lata 70-te. Kazio Wojniak SP8MG, który często literował swój znak jako "mały gucio lub misza grisza". Przed Nim odbiornik firmy Marconi a po prawej stronie "piramida", której wierzchołek stanowią: nadajnik w obudowie drewnianej i z lampą RL12P35 w stopniu mocy oraz modulator z regulowana falą nośną. Anteną był Windom wg. VS1AA.


Tadeusz Krzęciewski - SP8AWL i Wiesław Wolski - SP8TM

Rok 1972. Tadeusz Krzęciewski - SP8AWL i Wiesław Wolski - SP8TM omawiają z Dyrekcją Wojewódzkiego Domu Kultury, pewno bardzo ważne sprawy klubowe.


Karty QSL zawsze były ciekawe!

Lata 50-te. Karty QSL zawsze były ciekawe! Te zostały zdjęte lub mają być dopiero zawieszone na ścianie klubowej. Od lewej: NN, Tadeusz - SP8HT (SP7HT), Wiesio - SP8TM, Władysław - SP8SZ, Jurek - SP8TK, NN


Od lewej: Tadeusz Raczek - SP8HT (SP7HT), Wiesław Wolski - SP8TM, Władysław Socha - SP8SZ i Jerzy Miśkiewicz - SP8TK.

Rok 1957. W siedzibie Klubu SP8PLU. Od lewej: Tadeusz Raczek - SP8HT (SP7HT), Wiesław Wolski - SP8TM, Władysław Socha - SP8SZ i Jerzy Miśkiewicz - SP8TK. Przedmiotem zainteresowania jest klucz telegraficzny tz. bug, który wykonał SP8SZ.


W siedzibie Klubu SP8PLU, na Zamku Lubelskim

W siedzibie Klubu SP8PLU, na Zamku Lubelskim odbywały się wystawy sprzętu klubowego oraz sprzętu konstruowanego przez członków. Przez pomieszczenie klubowe przewijały się całe procesje zwiedzających.


dr Jerzy Kowalski SP8HPW też pobierał nauki u Wiesia SP8TM.

Obecny Prezes ZOT PZK w Lublinie dr Jerzy Kowalski SP8HPW też pobierał nauki u Wiesia SP8TM. Nauka CW w siedzibie Klubu SP8PLU - Szkoła przy ul. Krasińskiego.


Wiesio, SP8TM ze swoimi wychowankami

Wiesio, SP8TM ze swoimi wychowankami


Strona 1 z 5

1   2   3   4   5       Następna