SP8PLU - zatrzymane w kadrze

Andrzej SP8BWR


Aktualizacja 2016-09-12 50


Przedstawione tu fotografie zamieszczam zgodnie z kolejnością ich zdobywania. W związku z tym ten materiał ikonograficzny nie jest usystematyzowany chronologicznie i nie pretenduje do miana Kroniki Klubu SP8PLU. Proszę to tarktować jako migawkę fotograficzną, której celem jest przywołanie wspomnień związanych z minionym czasem.


Zjazd ZOW PZK. Od lewej: Edward Kawczyński - SP8CK, Anatol Jegliński - SP5CM, Wiesław Wolski - SP8TM

1976. Zjazd ZOW PZK. Od lewej: Edward Kawczyński - SP8CK, Anatol Jegliński - SP5CM, Wiesław Wolski - SP8TM. Kim jest ta "dziewusia" jak by dystansująca się od Prezydium ? - to Pani Joanna Osińska przedstawicielka lubelskiego PIR-u.


Rok 1981. Zebranie Klubu SP8PLU

Rok 1981. Zebranie Klubu SP8PLU


Lata 70-te. Zebranie klubowe w Szkole przy ul. Krasińskiego.

Lata 70-te. Zebranie klubowe w Szkole przy ul. Krasińskiego. Na pierwszym palnie Marek Nowosad - SP8EMO obok Mieczysław Oleszek - SP8NP. od lewej w drugim rzędzie: Jurek Łokcewicz - SP8DHB, NN, Jan Biel - SP8 ADL


Rok 1959. "Wyjazdowe" zebranie Zarządu SP8PLU w domu SP8SZ. Od lewej Władysław Socha - SP8SZ, Zbigniew Rybka - SP8HR, Edward Kawczyński - SP8CK, Jerzy Miśkiewicz - SP8TK, Wiesław Wolski - SP8TM


Lata 90-te. Widok z okna siedziby Klubu SP8PLU. Lublin ul.Romantyczna XI piętro

Lata 90-te. Widok z okna siedziby Klubu SP8PLU. Lublin ul.Romantyczna XI piętro


Zbyszek Olender - SP8AOV, Krzysztof Słomczyński - SP5HS, Roman Świeciński - SP8ARK i Jurek Miśkiewicz - SP8TK

Romek - SP8ARK otrzymał wysokie odznaczenie, które wręczył Mu SP5HS. Połowa lat 70-tych, w domu u Romka SP8ARK: Zbyszek Olender - SP8AOV, Krzysztof Słomczyński - SP5HS, Roman Świeciński - SP8ARK i Jurek Miśkiewicz - SP8TK


Rok 1980. Kolejna wyprawa UKF-owa w Bieszczady. Jurek SP8TK skonstrował

Rok 1980. Kolejna wyprawa UKF-owa w Bieszczady. Jurek SP8TK skonstrował "odstraszacza wilków"


Rok 1956. Jurek Miśkiewicz (SP8TK) jako SWL zgromadził imponującą kolekcję kart QSL


Lata 90-te. W Klubie SP8PLU przy ul.Romantycznej

Lata 90-te. W Klubie SP8PLU przy ul.Romantycznej. Od lewej: Łukasz SQ8GHY, operator to Miłosz SQ8ESB, przy półce z kartami Janek SQ8GKR a właścicielem pięknej łysiny jest Henryk SP8DHJ


Lata 90-te. Janek SQ8GKR i inż.Henryk Żurański SP8DHJ w Klubie SP8PLU przy ul. Romantycznej

Lata 90-te. Janek SQ8GKR i inż.Henryk Żurański SP8DHJ w Klubie SP8PLU przy ul. Romantycznej


Strona 1 z 5

1   2   3   4   5       Następna