SP8PLU - zatrzymane w kadrze

Andrzej SP8BWR


Aktualizacja 2016-09-12 50


Przedstawione tu fotografie zamieszczam zgodnie z kolejnością ich zdobywania. W związku z tym ten materiał ikonograficzny nie jest usystematyzowany chronologicznie i nie pretenduje do miana Kroniki Klubu SP8PLU. Proszę to tarktować jako migawkę fotograficzną, której celem jest przywołanie wspomnień związanych z minionym czasem.


13.07.1979. Kijany. SP8JRQ - Jerzy Więckowski jako operator stacji na obozie w Zespole Szkół Rolniczych.

13.07.1979. Kijany. SP8JRQ - Jerzy Więckowski jako operator stacji na obozie w Zespole Szkół Rolniczych.


Inne ujęcie prelegenta SP8HR. Jak widać sala pełna.

Inne ujęcie prelegenta SP8HR. Jak widać sala pełna.


Rok 1960. Spotkanie informacyjne w Chełmie. Prelegentem jest SP8HR

Rok 1960. Spotkanie informacyjne w Chełmie. Prelegentem jest SP8HR - Zbigniew Rybka. W głębi, przy radiostacji siedzi SP8MG - Kazimierz Wojniak.


dr Jerzy Kowalski SP8HPW też pobierał nauki u Wiesia SP8TM.

Obecny Prezes ZOT PZK w Lublinie dr Jerzy Kowalski SP8HPW też pobierał nauki u Wiesia SP8TM. Nauka CW w siedzibie Klubu SP8PLU - Szkoła przy ul. Krasińskiego.


Lata 80-te. SP8GDZ - Henryk Niezbecki i NN

Lata 80-te. SP8GDZ - Henryk Niezbecki i NN


Rok 2006. Inż. Adam Stachurski - SP8FNB przy pracy społecznej

Rok 2006. Inż. Adam Stachurski - SP8FNB przy pracy społecznej. Trwa lokalizacja źródła zakłóceń w sieci profesjonalnej. Takie właśnie hobbystyczne ale perfekcyjne działania pomagają innym służbom.


Rok 1962. inż Edward Kawczyński - SP8CK, pierwszy prezes SPDXC,  przy aparaturze w domu przy ul. Wschodniej

Rok 1962. inż Edward Kawczyński - SP8CK, pierwszy prezes SPDXC, przy aparaturze w domu przy ul. Wschodniej


Lata 70-te. inż. Jacek Sieroń - SP8BAI jako operator stacji SP8ZHY

Lata 70-te. inż. Jacek Sieroń - SP8BAI jako operator stacji SP8ZHY. Po prawej legendarny odbiornik Lambda II a widoczny w tle Jacka "nadajniczek" to czeski KUV.


Tadeusz Krzęciewski - SP8AWL i Wiesław Wolski - SP8TM

Rok 1972. Tadeusz Krzęciewski - SP8AWL i Wiesław Wolski - SP8TM omawiają z Dyrekcją Wojewódzkiego Domu Kultury, pewno bardzo ważne sprawy klubowe.


Prezes Techniczny Lubelskiego Klubu Radionadawców Władysław Nestorowicz SP1EG

Prezes Techniczny Lubelskiego Klubu Radionadawców Władysław Nestorowicz SP1EG przy swej radiostacji w dniu 05.03.1934r


Strona 3 z 5

Poprzednia     1   2   3   4   5       Następna