SP8PLU - zatrzymane w kadrze

Andrzej SP8BWR


Aktualizacja 2016-09-12 50


Przedstawione tu fotografie zamieszczam zgodnie z kolejnością ich zdobywania. W związku z tym ten materiał ikonograficzny nie jest usystematyzowany chronologicznie i nie pretenduje do miana Kroniki Klubu SP8PLU. Proszę to tarktować jako migawkę fotograficzną, której celem jest przywołanie wspomnień związanych z minionym czasem.


Karty QSL zawsze były ciekawe!

Lata 50-te. Karty QSL zawsze były ciekawe! Te zostały zdjęte lub mają być dopiero zawieszone na ścianie klubowej. Od lewej: NN, Tadeusz - SP8HT (SP7HT), Wiesio - SP8TM, Władysław - SP8SZ, Jurek - SP8TK, NN


Rok 2006. Dr Jerzy Kowalski - SP8HPW

Rok 2006. Dr Jerzy Kowalski - SP8HPW, nigdysiejszy członek Zarządu Klubu SP8PLU a obecnie Prezes Zarządu OT PZK w Lublinie.


Inżynierowie: Władysław Socha - SP8SZ i Antoni Marcelewicz - SP8UJ

Inżynierowie: Władysław Socha - SP8SZ i Antoni Marcelewicz - SP8UJ prowadzą Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze


Lata 90-te. Impreza plenerowa z udziałem stacji Klubowej

Lata 90-te. Impreza plenerowa z udziałem stacji Klubowej. Siedzą od lewej: Andrzej Koba - SP8BWR, Jan Szaran - SP8RSS, Stanisław Karczmarczyk - SP8LZG, Alfred Kozłowski - SP8MF. Stoją: NN, Kazimierz Baran - SP8ONU


Rok 1980. Połonina Wetlińska. Ekipa na Polny Dzień w pełnej krasie

Rok 1980. Połonina Wetlińska. Ekipa na Polny Dzień w pełnej krasie. Od lewej: Tadeusz Krzęciewski - SP8AWL, Jerzy Miśkiewicz - SP8TK, Szef Ekipy, Kzaimierz Korzan - SP8AVB, Marek Miśkiewicz - SP8UFO


Lata 70-te. Po lewej Kazimierz Korzan - SP8AVB a po prawej Zbigniew Olender - SP8AOV, w środku  koleżanka Grażyna Lewandowska - SP8BAE

Lata 70-te. Po lewej Kazimierz Korzan - SP8AVB a po prawej Zbigniew Olender - SP8AOV, w środku koleżanka Grażyna Lewandowska - SP8BAE. Kazio - SP8AVB to konstruktor pierwszego, na Lubelszczyźnie, urządzenia SSB.


Lata 6o-te. Od Lewej: Lech Gabski - SP8AIS, Michał Bartnik - SP8CP, Jerzy Miśkiewicz - SP8TK

Lata 6o-te. Od Lewej: Lech Gabski - SP8AIS, Michał Bartnik - SP8CP, Jerzy Miśkiewicz - SP8TK


W centarlnym punkcie nadajnik a na nim stoi odbiornik HRO

Wyprawy też były - rok 1960. Ta ekipa szykuje się do wyjazdu a celem jest Chełm. W centarlnym punkcie nadajnik a na nim stoi odbiornik HRO. Stoją od lewej: L.Walczak - SP8BKL, Kazimierz Wojniak - SP8MG, Jacek Sieroń - SP8BAI, Zbigniew Olender - SP8AOV, Zbigniew Rybka - SP8HR i Jerzy Miśkiewicz - SP8TK


Od lewej: Tadeusz Raczek - SP8HT (SP7HT), Wiesław Wolski - SP8TM, Władysław Socha - SP8SZ i Jerzy Miśkiewicz - SP8TK.

Rok 1957. W siedzibie Klubu SP8PLU. Od lewej: Tadeusz Raczek - SP8HT (SP7HT), Wiesław Wolski - SP8TM, Władysław Socha - SP8SZ i Jerzy Miśkiewicz - SP8TK. Przedmiotem zainteresowania jest klucz telegraficzny tz. bug, który wykonał SP8SZ.


Rok 1937/38 -na zdjęciu członkowie Zebrania Organizacyjnego, na którym powołany został Lubelski Klub Radionadawców

Rok 1937/38 - na zdjęciu członkowie Zebrania Organizacyjnego, na którym powołany został Lubelski Klub Radionadawców z siedzibą w Gimnazjum im. Batoregoi w Lublinie. Stoją od lewej: SP1KG (SP8HR) Zbigniew Rybka, SP3AS (SP8SZ) Władysław Socha, SP3CI Kazimierz Juszczakowski, SP1EG Władysław Nestorowicz, SP2TA Antoni Tylda. Na drugim planie: inżynierowie i technolodzy z Lubelskiej Wytwórni Samolotów i Poczty Polskiej.


Strona 5 z 5

Poprzednia     1   2   3   4   5